για μια (πιο) συγχρονη βουλη

Συμμετοχική Βουλή και εφαρμογή του δικαιώματος αναφορας

Να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να έχουν ενεργό ρόλο και λόγο στα ζητήματα που τους αφορούν και που τους προβληματίζουν.  Πολίτες και Οργανωμένα σύνολα θα μπορούν να αιτηθούν την εγγραφή και συζήτηση θεμάτων στις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Με τη συλλογή 5 χιλιάδων υπογραφών (και ηλεκτρονικών), το αίτημα να εξετάζεται άμεσα από ειδική Επιτροπή της Βουλής και να εγγράφεται άμεσα για συζήτηση είτε στην αρμόδια Επιτροπή, είτε στην Ολομέλεια του Σώματος.  
           
Ο κάθε πολίτης να έχει τη δυνατότητα μέσα από ηλεκτρονική πύλη και ειδική εφαρμογή (App) να θέτει ερωτήματα προς τους Βουλευτές ή να υποβάλει εισηγήσεις με τη δυνατότητα ο/η Βουλευτής να απαντά δημόσια στα ερωτήματα προς ενημέρωση των πολιτών.
          
  Αντίστοιχα οι πολίτες να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα της  αναφοράς (όπως ισχύει και στο Ευρωκοινοβούλιο). Οι αναφορές μπορούν να έχουν μορφή παραπόνου ή αιτήματος και να αφορούν ζητήματα ιδιωτικού ή δημόσιου συμφέροντος. 

Αξιολόγηση του έργου των Βουλευτών, (στα πρότυπα του Ευρωκοινοβουλίου)


Δεν είναι αρκετή η παρουσία και μόνο ενός βουλευτή στα έδρανα. Οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται και για το Κοινοβουλευτικό του/της έργο. Πώς παράγει πολιτική, πώς συμβάλλει στη διαμόρφωση στρατηγικής, ποιές προτάσεις νόμου έχει καταθέσει, ποιές ερωτήσεις έχει υποβάλει, ποιές παρεμβάσεις έχει κάνει. Ποιό είναι το έργο που επιτελεί γενικότερα.
        
Όπως ισχύει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους Ευρωβουλευτές. Ο κάθε Βουλευτής να έχει τη δική του σελίδα στην οποία να αναρτώνται οι παρεμβάσεις και προτάσεις του, οι παρουσίες σε Επιτροπές και Ολομέλειες της Βουλής. Κάθε χρόνο, αντίστοιχα όπως πράττει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να εκδίδεται ετήσια αναφορά με το έργο κάθε Βουλευτή.
  

No Comments

Post A Comment