Συμμετοχική Βουλή και εφαρμογή του δικαιώματος αναφοραςΝα δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να έχουν ενεργό ρόλο και λόγο στα ζητήματα που τους αφορούν και που τους προβληματίζουν.  Πολίτες και Οργανωμένα σύνολα θα μπορούν να αιτηθούν την εγγραφή και συζήτηση θεμάτων στις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Με...